đŸȘ Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

 1. Egy vagy több pĂ©nzĂŒgyi eszközzel kapcsolatos utasĂ­tĂĄsok fogadĂĄsa Ă©s tovĂĄbbĂ­tĂĄsa

 2. MegbĂ­zĂĄsok vĂ©grehajtĂĄsa az ĂŒgyfelek nevĂ©ben

 3. Portfóliókezelés

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

 1. PĂ©nzĂŒgyi eszközök letĂ©ti ƑrzĂ©se Ă©s kezelĂ©se az ĂŒgyfĂ©l nevĂ©ben, beleĂ©rtve a letĂ©ti ƑrzĂ©st Ă©s a kapcsolĂłdĂł szolgĂĄltatĂĄsokat, mint pĂ©ldĂĄul a kĂ©szpĂ©nzkezelĂ©s/biztosĂ­tĂ©knyĂșjtĂĄs.

 2. BefektetĂ©si szolgĂĄltatĂĄsok nyĂșjtĂĄsĂĄhoz kapcsolĂłdĂł devizavĂĄltĂĄsi szolgĂĄltatĂĄsok

 3. Hitel vagy kölcsön nyĂșjtĂĄsa egy befektetƑnek egy vagy több pĂ©nzĂŒgyi eszközzel valĂł kereskedĂ©s lebonyolĂ­tĂĄsa cĂ©ljĂĄbĂłl, amennyiben a hitel vagy kölcsön nyĂșjtĂłja az adott kereskedĂ©sben rĂ©szt vevƑ fĂ©l.

 4. BefektetĂ©si kutatĂĄs Ă©s pĂ©nzĂŒgyi elemzĂ©s vagy a pĂ©nzĂŒgyi eszközökkel kapcsolatos ĂŒgyletekre vonatkozĂł ĂĄltalĂĄnos ajĂĄnlĂĄsok egyĂ©b formĂĄi

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 1. Átruhåzható értékpapírok

 2. Pénzpiaci eszközök

 3. Kollektív befektetési vållalkozåsok befektetési jegyei

 4. OpciĂłk, hatĂĄridƑs ĂŒgyletek, swapĂŒgyletek Ă©s hatĂĄridƑs kamatlĂĄb-megĂĄllapodĂĄsok, valamint bĂĄrmely mĂĄs szĂĄrmaztatott szerzƑdĂ©s, amely Ă©rtĂ©kpapĂ­rokra, devizĂĄkra, kamatlĂĄbakra vagy hozamokra vagy mĂĄs szĂĄrmaztatott eszközökre, pĂ©nzĂŒgyi indexekre vagy pĂ©nzĂŒgyi intĂ©zkedĂ©sekre vonatkozik, Ă©s amely fizikailag vagy kĂ©szpĂ©nzben teljesĂ­thetƑ.

 5. OpciĂłk, hatĂĄridƑs ĂŒgyletek, swapĂŒgyletek Ă©s bĂĄrmely mĂĄs, ĂĄrucikkekre vonatkozĂł, fizikailag teljesĂ­thetƑ szĂĄrmaztatott ĂŒgylet, feltĂ©ve, hogy szabĂĄlyozott piacon vagy MTF-en kereskednek velĂŒk.

 6. OpciĂłk, hatĂĄridƑs ĂŒgyletek, swapĂŒgyletek, forwardĂŒgyletek Ă©s bĂĄrmely mĂĄs, ĂĄrucikkekre vonatkozĂł, fizikailag teljesĂ­thetƑ, a III. rĂ©sz 6. pontjĂĄban mĂĄskĂ©nt nem meghatĂĄrozott, nem kereskedelmi cĂ©lĂș szĂĄrmaztatott ĂŒgylet, amelyek mĂĄs szĂĄrmaztatott pĂ©nzĂŒgyi eszközök jellemzƑivel rendelkeznek, beleĂ©rtve azt is, hogy elismert elszĂĄmolĂłhĂĄzakon keresztĂŒl vagy letĂ©ti felhĂ­vĂĄs ĂștjĂĄn kerĂŒlnek-e elszĂĄmolĂĄsra Ă©s teljesĂ­tĂ©sre.

 7. Opce, futures, swapy, forwardy a jakĂ©koli jinĂ© derivĂĄtovĂ© smlouvy tĂœkajĂ­cĂ­ se komodit, kterĂ© lze vypoƙádat fyzicky, neuvedenĂ© jinak v bodě 6 části III a neurčenĂ© k obchodnĂ­m ĂșčelĆŻm, kterĂ© majĂ­ znaky jinĂœch derivĂĄtovĂœch finančnĂ­ch nĂĄstrojĆŻ, mimo jinĂ© s ohledem na to, zda jsou zĂșčtovĂĄny a vypoƙádĂĄny prostƙednictvĂ­m uznĂĄvanĂœch zĂșčtovacĂ­ch stƙedisek nebo pomocĂ­ vĂœzvy k dodatkovĂ© ĂșhraděDerivative instruments for the transfer of credit risk

 8. Hitelkockåzat åtruhåzåsåra szolgåló szårmaztatott eszközök

 9. PĂ©nzĂŒgyi kĂŒlönbözeti szerzƑdĂ©sek

 10. OpciĂłk, hatĂĄridƑs ĂŒgyletek, swapĂŒgyletek, jövƑbeli hitelkamatlĂĄbakra vonatkozĂł megĂĄllapodĂĄsok Ă©s bĂĄrmely mĂĄs, az Ă©ghajlati vĂĄltozĂłkra, fuvardĂ­jakra, kibocsĂĄtĂĄsi egysĂ©gekre, inflĂĄciĂłs mĂ©rƑszĂĄmokra vagy mĂĄs hivatalos gazdasĂĄgi statisztikĂĄkra vonatkozĂł szĂĄrmaztatott szerzƑdĂ©s, amelyeket kĂ©szpĂ©nzben kell teljesĂ­teni, vagy bĂĄrmelyik fĂ©l kĂ©rĂ©sĂ©re kĂ©szpĂ©nzben lehet teljesĂ­teni (kivĂ©ve nemteljesĂ­tĂ©s vagy egyĂ©b felmondĂĄs esetĂ©n), Ă©s az e rĂ©szben fel nem sorolt eszközökre, jogokra, kötelezettsĂ©gekre, indexekre Ă©s intĂ©zkedĂ©sekre vonatkozĂł egyĂ©b szĂĄrmaztatott ĂŒgyletek, amelyek az egyĂ©b szĂĄrmaztatott pĂ©nzĂŒgyi eszközök jellemzƑivel rendelkeznek, beleĂ©rtve azt is, hogy szabĂĄlyozott piacon vagy MTF-en kereskednek-e velĂŒk, elismert elszĂĄmolĂłhĂĄzakon keresztĂŒl elszĂĄmoljĂĄk Ă©s kiegyenlĂ­tik-e Ƒket, vagy letĂ©ti kötĂ©s ĂștjĂĄn.

KockĂĄzati figyelmeztetĂ©s: A CFD-k összetett eszközök, Ă©s a tƑkeĂĄttĂ©tel miatt nagy a pĂ©nzvesztĂ©s kockĂĄzata. 85.61% befektetƑi szĂĄmlĂĄk egy rĂ©sze pĂ©nzt veszĂ­t, amikor CFD-vel kereskedik ezzel a szolgĂĄltatĂłval. Meg kell fontolnia, hogy megĂ©rti-e a CFD mƱködĂ©sĂ©t, Ă©s megengedheti-e magĂĄnak, hogy vĂĄllalja a pĂ©nz elvesztĂ©sĂ©nek nagy kockĂĄzatĂĄt. KĂ©rjĂŒk, olvassa el a KockĂĄzatismertetĂ©s.