🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Pred otvorením obchodného účtu je nutné zoznámenie sa so základnými termínmi. V úvode si preto vysvetlíme a rozdelíme obchodné nástroje, medzi ktoré patria akcie, komodity, indexy a menové páry. Tieto pojmy je dôležité poznať bez ohľadu na to, či chcete obchodovať reálne cenné papiere alebo CFD (Contracts for diferencie - rozdielové zmluvy). V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o jednotlivých nástrojoch a o ich výhodách.

Akcie

Medzi najznámejšie akcie patria akcie veľkých spoločností ako je napríklad výrobca elektromobilov Tesla, materská spoločnosť Googlu - Alphabet, poskytovateľ streamovacích služieb Netflix alebo online predajca Alibaba. Vývoj hodnoty akcií je do veľkej miery ovplyvnený hospodárskymi výsledkami spoločnosti rovnako tak ako vývojom segmentu trhu, v ktorom spoločnosť obchoduje. Aj politická situácia a vývoj globálnej ekonomiky hrá dôležitú úlohu. V prípade, že sa uvedené faktory vyvíjajú pozitívne, obvykle rastú aj akcie danej spoločnosti. Negatívny vývoj však môže znamenať dočasný pokles hodnoty akcií tejto spoločnosti.

Fyzické akcie

Cenné papiere predstavujú časť základného imania spoločnosti, ktorá tieto akcie vydala. Nákupom akcie spoločnosti sa stávate akcionárom a môžete sa podieľať na rozdeľovaní zisku spoločnosti do dividend. Súčasne kúpou akcií získavate hlasovacie práva, ktorých váha závisí od množstva akcií, ktoré vlastníte. Keď hodnota akcií rastie, spoločnosť profituje. Ak však hodnota akcií klesá, dostávate sa do straty. V prípade, že by firma zbankrotovala, máte právo na likvidačný zostatok.

 

CFD akcie

Rozdielové zmluvy (CFD) umožňujú obchodovanie s akciami spoločnosti bez nutnosti vlastniť podkladové aktívum. Obchodovať je možné akcie, komodity, indexy aj forex. Nemusíte kupovať podkladové aktívum, ale môžete špekulovať o nákupnej a predajnej cene. Držiteľ CFD akcií má rôzne práva ako akcionár, ktorý je vlastníkom fyzických akcií. Majiteľ akcií môže špekulovať o raste aj poklese ceny daného aktíva. Zároveň je možné využívať finančnú páku, ktorá umožňuje obchodovanie s väčším objemom kapitálu.

Forex

Pojmom Forex označujeme devízový trh, na ktorom sa obchodujú menové páry. Meny v menovom páre sú dve a delia sa na základnú a denominačnú. Forex je trh s najvyššou likviditou na svete, kedy likvidita je vlastnosť aktíva, vďaka ktorej je možné dané aktívum rýchlo kúpiť a predať za stabilné a transparentné ceny. Medzi najčastejšie obchodované menové páry na svete patrí EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CAD, USD / CHF alebo AUD / USD. Ide o páry, ktorým sa hovorí majors. Forex je otvorený 24 hodín počas 5 dní v týždni. Tento trh je decentralizovaný, čo v praxi znamená, že obchody prebiehajú online.

Indexy

Pri investovaní do indexov investujete do hodnoty spoločností, ktoré sa vo vybranom indexe nachádzajú. Investovaním do CFD indexov investori a obchodníci diverzifikujú svoje portfóliá. Rozlišujeme tzv. výberové indexy, ktoré predstavujú vybranú vzorkiu akcií obchodovaných na konkrétnom trhu alebo súhrnné indexy, ktoré zahŕňajú všetky akcie obchodované na konkrétnom trhu. Indexy slúžia tiež na porovnávanie výkonnosti, tzv. Benchmark index, čo znamená, že znázorňujú vývoj veľkého počtu akcií v jednej burzovej hodnote.

 

 

Okrem spomínaných existujú aj ďalšie indexy:

Cenovo vážené indexy

Indexy vážené podľa tržnej kapitalizácie

Celková hodnota indexu sa vyvíja na základe akcií, ktoré sú súčasťou indexu. Čím vyššia je hodnota akcií danej spoločnosti, tým väčší má vplyv na celkovú hodnotu daného indexu. Objem obchodovaných akcií v tomto prípade nie je podstatný. Príkladom takéhoto indexu je Dow Jones Industrial Average a Nikkei 225.

Na rozdiel od prvej spomínanej možnosti je hodnota tohto indexu ovplyvnená tiež množstvom akcií v obehu. To v praxi znamená, že akcie firiem obchodovaných vo veľkých objemoch majú oveľa výraznejší vplyv na cenu daného indexu než obchodované firmy. Príkladom takéhoto indexu je DAX, S & P 500 a NASDAQ Composite.

Komodity

Komoditný trh síce patrí k pomerne malým trhom, ale všeobecne je považovaný za bezpečný prístav v obdobiach hospodárskych výkyvov. Investori sa k nim často obracajú, keď cena iných finančných inštrumentov na kapitálových trhoch klesá. Všeobecne môžeme povedať, že okrem energetických komodít a vzácnych kovov, ktorých kvôli neustálej ťažbe ubúda, predstavujú komodity zaujímavú možnosti pre diverzifikáciu obchodného portfólia s potenciálom oveľa výraznejšieho rastu hodnoty.

Obecne môžeme komodity rozdeliť na:

- vzácne kovy, napr. zlato, striebro, paládium a ďalšie

- základné kovy, napr. olovo, meď, hliník a ďalšie

- energetické komodity, napr. ropa a zemný plyn a ďalšie

- obilniny, napr. kukurica, pšenica, jačmeň a ďalšie

- ďalšie, napr. kakao, cukor a ďalšie

 

Vrátiť sa

Obsah tohto materiálu predstavuje marketingovú komunikáciu a nemal by sa považovať za akýkoľvek druh investičného poradenstva a / alebo investičného prieskumu a / alebo podnet na akékoľvek transakcie. Tento materiál bol pripravený iba na informačné / vzdelávacie účely a neznamená povinnosť vykonať investičné transakcie ani nezaručuje ani nepredpovedá budúci výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a jej príslušné osoby vrátane pridružených spoločností, agentov, managerov alebo zamestnancov nezaručujú presnosť, platnosť, včasnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií / údajov poskytnutých tretími stranami a nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z akýchkoľvek investícií uskutočnených na základe uvedených informácií / údajov. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 85.61% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká.