­čŹ¬ Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

INVESTICIJSKE STORITVE

 1. Sprejemanje in posredovanje naro─Źil v zvezi z enim ali ve─Ź finan─Źnimi instrumenti

 2. Izvr┼íevanje naro─Źil za ra─Źun strank

 3. Gospodarjenje s finan─Źnimi instrumenti

DODATNE STORITVE

 1. Hramba in vodenje finan─Źnih instrumentov za ra─Źun strank, vklju─Źno s skrbni┼ítvom in sorodnimi storitvami, kot so upravljanje denarnih in drugih vrst zavarovanja

 2. Menjalni┼íke storitve, ─Źe jih investicijsko podjetje opravlja v zvezi z investicijskimi storitvami

 3. Dajanje posojil vlagateljem, da bi ti lahko opravili enega ali ve─Ź poslov s finan─Źnimi instrumenti, ─Źe je investicijsko podjetje, ki daje posojilo, udele┼żeno pri teh poslih 

 4. Investicijske raziskave in finan─Źne analize ali druge oblike splo┼ínih priporo─Źil v zvezi s posli s finan─Źnimi instrumenti

FINAN─îNI INSTRUMENTI

 1. Prenosljivi vrednostni papirji

 2. Instrumenti denarnega trga

 3. Enote kolektivnih nalo┼żbenih podjemov

 4. Opcije, terminske pogodbe, posli zamenjave in drugi izvedeni posli v zvezi z vrednostnimi papirji, valutami, obrestnimi merami ali donosi kot osnovnimi instrumenti ali drugi izvedeni finan─Źni instrumenti, finan─Źni indeksi ali druga finan─Źna merila, ki jih je mogo─Źe poravnati bodisi s prenosom osnovnega instrumenta bodisi z denarnim pla─Źilom

 5. Opcije, terminske pogodbe, menjalni posli in drugi izvedeni posli v zvezi z blagom kot osnovnim instrumentom, ki: ÔÇô bodisi morajo biti poravnani z denarnim pla─Źilom ÔÇô bodisi so lahko poravnani z denarnim pla─Źilom po izbiri ene od strank (razen zaradi neizpolnitve obveznosti druge pogodbene stranke ali drugega razloga za prenehanje pogodbe)

 6. Opcije, terminske pogodbe, posli zamenjave in drugi izvedeni posli v zvezi z blagom kot osnovnim instrumentom, ki se lahko poravnajo s prenosom osnovnega instrumenta (blaga), pod pogojem, da se z njimi trguje na organiziranem trgu oziroma v ve─Źstranskem sistemu trgovanja (v nadaljnjem besedilu: MTF)

 7. Opcije, terminske pogodbe, menjalni posli in drugi izvedeni posli v zvezi z blagom kot osnovnim instrumentom: ÔÇô ki se lahko poravnajo fizi─Źno in niso navedeni v 6. to─Źki tega odstavka, ÔÇô ki nimajo komercialnih namenov in ÔÇô ki imajo zna─Źilnosti drugih izvedenih finan─Źnih instrumentov, zlasti ob upo┼ítevanju, ali se bodisi obra─Źunavajo in poravnavajo prek priznanih klirin┼íkih dru┼żb bodisi je treba v zvezi z njimi zagotavljati zahtevano (dnevno) kritje

 8. Izvedeni finan─Źni instrumenti za prenos kreditnega tveganja

 9. Finan─Źne pogodbe na razlike

 10. Opcije, terminske pogodbe, menjalni posli in drugi izvedeni posli v zvezi s spremenljivkami ozra─Źja, prevoznimi stro┼íki, emisijskimi pravicami ali stopnjami inflacije ali drugimi uradnimi ekonomskimi statisti─Źnimi podatki, ki: ÔÇô bodisi morajo biti poravnani z denarnim pla─Źilom ÔÇô bodisi so lahko poravnani z denarnim pla─Źilom po izbiri ene od strank (razen zaradi neizpolnitve obveznosti druge pogodbene stranke ali drugega razloga za prenehanje pogodbe), kateri koli drug izveden posel v zvezi s premo┼żenjem, pravicami, obveznostmi, indeksi in ukrepi, ki ni naveden v 1. do 9. to─Źki in ki ima zna─Źilnosti drugih izvedenih finan─Źnih instrumentov, zlasti ob upo┼ítevanju, ÔÇô ali se z njimi trguje na organiziranem trgu oziroma v MTF in ÔÇô ali se bodisi obra─Źunavajo in poravnavajo prek priznanih klirin┼íkih dru┼żb bodisi je treba v zvezi z njimi zagotavljati zahtevano (dnevno) kritje

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prina┼íajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finan─Źnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 86.86% ra─Źunov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odlo─Źite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo.